Polityka Prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest: DENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGON: 388735838, NIP: 8992897574

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, denta.com.pl ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane
w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został
określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

5. Dane osobowe podawane w formularzu lub przesłane na adres email podany na stronie
traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

6. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów.

7. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź
jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
usprawiedliwionych celów), denta.com.pl przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby,
której dane dotyczą:
w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się
na newsletter,

8. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu
do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy
jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@denta.com.pl,
administratorem danych jest Michał Karolewski.

10.Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub
cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed
sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas
do retencji danych.

11.Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom
ścigania).

12.Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia
prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

13.Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

14.Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną
kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia
bezpieczeństwa danych.

15.Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z
którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

16. Witryna denta.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer
www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka
ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się
użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi,
który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju
systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz
informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

17. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z
naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i
bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z
narzędzia Google Analitics/lub Matomo, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do
jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych
do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego
serwisu, denta.com.pl zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Denta s.c.
E.Karolewska, M.Karolewski w celu optymalizacji działań.

18. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

19. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia
cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami
cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies