Implantoprotetyka

Protetyka

Dlaczego w Denta stawiamy na Implantoprotetykę?

W Denta s.c. od wielu lat odmieniamy uśmiechy stosując korony pełnoceramiczne. To obecnie najbardziej estetyczny i precyzyjny rodzaj koron. Dzięki odpowiedniemu doborowi materiałów wzmacniamy i odbudowujemy zniszczone zęby uzyskując doskonałą estetykę.

Stosując technologie cyfrowe (cyfrowy wycisk i projektowanie uśmiechu ) możemy osiągnąć doskonałe efekty w ciągu nawet 1-2 dni.

Jakie stosujemy rozwiązania
w implantoprotetyce?

POJEDYNCZE KORONY PRZYKRĘCANEJ lub cementowanej

Cel: uzupełnienie braku pojedyńczego zęba w dowolnym miejscu pod warunkem istnienia odpowiedniej ilości kości.

Rozwiązania:

  • implant + łącznik tytanowy + korona metal/ceramika
  • implant + łącznik cyrkonowy + korana pełnoceramiczna (cyrkon/ceramika)

Mosty przykręcane lub cementowe

Miniimplanty – szczególny typ bardzo wąskich implantów (o średnicy 1,8- 2,8 mm) stosowany do poprawy utrzymania protez całkowitych

cel: stosowane w przypadkach, kiedy kość uległa już tak dużemu zanikowi, że niemożliwe jest wprowadzenie klasycznych implantów. Ze względu na fakt, iż  zabieg wprowadzenia miniimplantów jest wyjątkowo delikatnym zabiegiem (małoinwazyjnym – często nie wymagającym nawet nacinania dziąseł) zalecane również u osób, u których są przeciwwskazania do bardziej rozległych zabiegów. Implanty te wszczepiamy u osób starszych, nie posiadających już zębów lub mających zęby nadające się do usunięcia… Nie polecane dla osób młodych!

zalety: znaczna poprawa utrzymania protez, niskie koszty.
wady: nieco większe ryzyko niewgojenia się implantu lub przedwczesnej jego utraty, protezy utrzymane są słabiej niż przy zastosowaniu klasycznych implantów.

rozwiązanie:

4 miniimplanty +  proteza „na zatrzaskach”

Protezy typu „overdenture ” mocowanej na kładce, zatrzaskach kulowych, magnetycznych lub na miniimplantach.

cel: stabilizacja ruchomych protez w przypadku bezzębia w szczęce i żuchwie lub, gdy w miejscu brakujących zębów nastąpił duży ubytek kości, a nie można jej odbudować przy pomocy zabiegów regeneracji kości.
Protezy „overdenture” to protezy ruchome, czyli takie, które pacjent może i powinien samodzielnie zdejmować codziennie do oczyszczania. Protezy te po założeniu do ust utrzymują się na dziąsłach doskonale przy pomocy specjalnych zatrzasków lub magnesów. Implanty wprowadzone do kości zapobiegają ponadto szybkiemu jej zanikowi pod wpływem gryzienia. 

niektóre możliwe rozwiązania:

2 implanty + 2 łączniki „kulowe” lub „locator” + proteza „na zatrzaskach”

2 implanty + 2 łączniki połączone belką + proteza na zatrzaskach na belce

4 implanty + 4 łączniki „kulowe” lub „locator” + proteza „na zatrzaskach”

4 do 6 implantów + 4 łączniki połączone belką + proteza na zatrzaskach na belce

Funkcjonalność wykonywanych przez nas protez jest dla nas priorytetem.

Nasi eksperci od
protetyki

Lek. stom. specjalista
protetyki, implantolog
dr n. med. lek. stom. specjalista
Lek. stom. w trakcie specjalizacji
Lek. stom. specjalista
chirurgii stomatologicznej , implantolog


FAQ

Zawsze indywidualnie dobieramy materiały z których wykonujemy korony i mosty. Mamy bardzo duży wybór materiałów co zapewnia nam możliwość i szukania spersonalizowanych rozwiązań nawet w trudnych sytuacjach. 

Współcześnie najczęściej rekomendujemy:

  •  cyrkon lub ceramikę szklaną,
  •  złoto lub metal półszlachetny z napaloną porcelaną 
  •  materiały hybrydowe

Wady i ograniczenia stosowania:

Trudna technika wykonania i przyklejania wynikająca z faktu, że licówki przed ich przyklejeniem są bardzo cienkie i kruche

Nie wzmacniają zębów, na których są przyklejone

Konieczność nieznacznego oszlifowania powierzchni licowej zęba – raz oszlifowany pod licówkę ząb już zawsze będzie musiał być nią zaopatrzony. Jest to metoda nieodwracalna.

0

lat doświadczenia
w implantologii

0 %

pełnego
zaangażowania

0

lat
rodzinnej tradycji