Ortodoncja

Jakie leczenie ortodontyczne
prowadzimy w Denta?

 • prowadzimy leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych.
 • prowadzimy leczenie ortodontyczne wielospecjalistyczne przeznaczone dla osób z problemami periodontologicznymi,
 • z brakami zębowymi,
 • z dysfunkcjami narządu żucia.

W Denta leczenie ortodontyczne to komfort i pełna kontrola procesu leczenia zgryzu!

Rodzaje leczenia
ortodontycznego w denta

 • profilaktyka ortodontyczna u dzieci – porady, jakie działania wdrożyć, by nie dopuścić do rozwoju wady zgryzu lub ją ograniczyć. dotyczy to postawy, wad wymowy, nawyków w narządzie żucia, oddychanai i innych
 • wczesne leczenie ortodontyczne – u dzieci
 • leczenie ortodontyczne dorosłych

Stosujemy aparaty ruchome i stałe: klasyczne, porcelanowe i kryształowe.

Jak rozpocząć leczenie ortodontyczne w Denta?

1

Pierwsza wizyta

Badanie, omówienie potrzeb pacjenta i możliwości leczenia,  pobranie wycisków na modele diagnostyczne lub wykonanie skanów 3d, wykonanie diagnostyki rtg – rtg panoramicznego lub cbct oraz tele rtg bocznego czaszki (rtg cefalometryczne), wykonanie dokumentacji fotograficznej/

Po tym etapie nasz ortodonta przeprowadza analizę zebranych danych i opracowuje plan leczenia

2

omówienie wyników analizy

Szczegółowe omówienie planu leczenia ortodontycznego
na tym etapie, w skomplikowanych przypadkach może zostać zlecone:

 • dodatkowa diagnostyka: instrumentalna analiza okluzji w artykulatorze, aksjografia – celem poszerzenia wiedzy dotyczącej stanu twoich stawów skroniowo-żuchwowych oraz problemów zgryzowo-okluzyjnych oraz dokładniejszego zaplanowania leczenia.
 • specjalistyczne zabiegi periodontologiczne, np pokrywanie recesji, kortykotomia lub leczenie zapalenia przyzębia – celem jest tu wyleczenie ew stanów zapalnych oraz przygotowanie dziąseł i kości wokół zębów do leczenia ortodontycznego.
 • leczenie dysfunkcji narządu żucia poprzez rehabilitację, szynoterapię lub ekwilibrację zgryzu . – dotyczy to pacjentów, u których rozpoznajemy problemy w narządzie żucia i stawach skroniowo-żuchwowych.
3

przygotowanie do montażu aparatu stałego

Niekiedy przed montażem aparatu potrzebne jest :

 • założenie gumek separacyjnych – rozpychają one nieznacznie wybrane zęby i ułatwiają założenie niektórych elementów aparatu na zęby
 • wszczepienie mikroimplantów ortodontycznych
 • odsłonięcie zęba zatrzymanego i doklejenie do niego specjalenego zamka
 • wykonanie kortykotomii – to zabieg chirurgiczny ułatwiający wykonywanie ruchów ortodontycznych
4

montaż aparatu stałego lub oddanie aparatu ruchomego

Polega na przyklejeniu wcześniej dobranych zamków ortodontycznych oraz nałożenia ligatury

5

Zakończenie leczenia:

 • zdjęcie aparatu / zakończenie leczenia aparatem ruchomym
 • higienizacja i ew wybielanie
 • ekwilibracja okluzji, jeśli jest taka potrzeba
 • wykonanie aparatów retencyjnych – są istotne dla utrzymania efektów ortodoncji na długo.


FAQ

Nie. Najnowsze badania mówią o tym, że bruksizm jest reakcją na stres (psychiczny bądź fizyczny), mającą swój początek w nadmiernym pobudzeniu niektórych rejonów mózgu, powiązanych z narządem żucia ale i z wieloma innymi częściami ciała. Jest również jednym z mechanizmów chroniących organizm przed niszczącymi skutkami stresu. Celem jest rozładowanie negatywnej energii powstającej na skutek stresu na poziomie narządu żucia i ochrona ważniejszych narządów takich jak serce, żołądek, układ krwionośny i inne. Bruksizm sam w sobie nie jest zatem chorobą a raczej oznaką przeciążenia organizmu.

Poznaj nasze
pozostałe usługi

0

lat doświadczenia
w implantologii

0 %

pełnego
zaangażowania

0

lat
rodzinnej tradycji