Protetyka

Jak wygląda leczenie protetyczne w naszym gabinecie?

W Dencie opracowaliśmy program leczenia protetycznego, który obejmuje każdy z w/w czynników ryzyka. Jeśli to ryzyko jest wysokie, wdrażamy działania mające na celu obniżenie go.

Dlatego zanim podejmiemy się leczenia protetycznego wykonujemy :

  • program higienizacyjny, 
  • leczenie próchnicy i wzmocnienie osłabionego zęba, 
  • leczenie chorych dziąseł 
  • odbudowę kości, jeśli jest taka konieczność

Funkcjonalność wykonywanych przez nas protez jest dla nas priorytetem.

Nasi eksperci od
protetyki

Lek. stom. specjalista
protetyki, implantolog
dr n. med. lek. stom. specjalista
Lek. stom. specjalista
Lek. stom. specjalista
chirurgii stomatologicznej , implantolog


FAQ

Zawsze indywidualnie dobieramy materiały z których wykonujemy korony i mosty. Mamy bardzo duży wybór materiałów co zapewnia nam możliwość i szukania spersonalizowanych rozwiązań nawet w trudnych sytuacjach. 

Współcześnie najczęściej rekomendujemy:

  •  cyrkon lub ceramikę szklaną,
  •  złoto lub metal półszlachetny z napaloną porcelaną 
  •  materiały hybrydowe

Wady i ograniczenia stosowania:

Trudna technika wykonania i przyklejania wynikająca z faktu, że licówki przed ich przyklejeniem są bardzo cienkie i kruche

Nie wzmacniają zębów, na których są przyklejone

Konieczność nieznacznego oszlifowania powierzchni licowej zęba – raz oszlifowany pod licówkę ząb już zawsze będzie musiał być nią zaopatrzony. Jest to metoda nieodwracalna.

0

lat doświadczenia
w implantologii

0 %

pełnego
zaangażowania

0

lat
rodzinnej tradycji