Zobacz, jak odmieniamy uśmiechy!

Do planowania leczenia stosujemy techniki, które umożliwiają Państwu zobaczenie i zaakceptowanie efektu zanim jeszcze zmienimy coś w uśmiechu na stałe. Stosujemy:

 • Symulacje zmain w programach graficznych na podstawie fotografii Państwa uśmiechu – możliwe jest wspólne przedyskutowanie planowanych zmian zanim rozpocznie się leczenie.
 • Wax-up i mock-up – pozwalające na 1 krótkiej i przyjemnej wizycie zmienić na chwilę kształt i kolor zębów dla zaprezentowania efektów i planu.
 • Wykonywanie wysokiej jakości estetycznych koron tymczasowych dla szybkiej poprawy esetyki i na czes leczenia, jeśli jest ono długotrwałe.

Ponizej możecie zobaczyć jak nasi specjaliści zmieniają uśmiechy.
Uwaga! Wszystkie fotografie przedstawiają uśmiechy naszych Pacjentów bez stosowania jakiegokolwiek retuszu.

Stan przed:

 • przebarwiania zębów,
 • odsłonięcie szyjek zębów (recesje),
 • brak pojedyńczych zębów po bokach,
 • implant w miejscu utraconego zęba 21 z koroną o niewłaściwym kolorze i kształcie.

Wykonaliśmy:

 • analizę kształtu zębów na modelach i zdjęciach
 • symulację przebudowy uśmiechu na zdjęciach i modelu
 • (wax-up) i w ustach pacjentki (mock-up)
 • wybielanie zębów
 • odbudowę zębów przy pomocy licówek i koron pełnoceramicznych

Stan przed:

 • stłoczenia i rotacje zębów owocujące nieestetycznym uśmiechem

Wykonaliśmy:

 • analizę kształtu zębów na modelach i zdjęciach
 • symulację przebudowy uśmiechu na zdjęciach i modelu (wax-up) i w ustach pacjenta (mock-up)
 • licówki pełnoceramiczne e.Max

Stan przed:

 • przebarwiania zębów,
 • odsłonięcie szyjek zębów (recesje),
 • brak pojedyńczych zębów po bokach,
 • implant w miejscu utraconego zęba 21 z koroną o niewłaściwym kolorze i kształcie.

Wykonaliśmy:

 • analizę kształtu zębów na modelach i zdjęciach
 • symulację przebudowy uśmiechu na zdjęciach i modelu (wax-up) i w ustach pacjentki (mock-up),
 • mosty pełnoceramiczne w odcinkach bocznych (porcelana na cyrkonie)
 • nową koronę na implancie 21
 • licówki ceramiczne na pozostałych zębach

Zalety: trwały efekt, duże możliwości wyboru koloru i kształtu nowych zębów zgodnie z oczekiwaniami pacjenta, małoinwazyjne opracowanie zębów w przpadku licówek i mostów na cyrkonie.
Wady: konieczność szlifowania zębów; koszt.

Stan przed:

 • rozsunięcie się zębów w wyniku “paradontozy” i nieprawidłowego zgryzu,
 • brak pojędyńczych zębów,
 • zęby rozchwiane.

Wykonaliśmy:

 • mosty (porcelana na metalu)

Zalety: trwały efekt, duże możliwości wyboru koloru i kształtu zębów, możliwość poprawy zgryzu i efekt szynowania (stabilizacji) zębów.
Wady: konieczność szlifowania zębów, ograniczenia estetyczne wynikające z zastosowania podbudowy metalowej.

Stan przed:

 • wada zgryzu,
 • odłamanie fragmentu siekaczy,
 • uśmiech dziąsłowy.

Wykonaliśmy:

 • korektę kształtu dziąseł (gingiwoosteoplastyka),
 • odbudowę siekaczy przy pomocy kompozytów,
 • licówki kompozytowe na przedtrzonowcach

Zalety: możliwość redukcji uśmiechu dziąsłowego, poprawa estetyki.
Wady: kompozyty po pewnym czasie przebarwiają się – wymagają odświeżenia lub wymiany, zabieg korekty kształtu dziąseł wymaga nacinania dziąseł oraz czasu na ich gojenie.

Stan przed:

 • nieprawidłowy zgryz,
 • przebarwienia i znaczne zniszczenie zębów,
 • brak wielu zębów.

Wykonaliśmy:

 • odbudowę lub wzmocnienie koron zębów przy pomocy wkładów koronowo-korzeniowych,
 • mosty (porcelana na metalu).

Zalety: możliwość estetycznej odbudowy pełnego uśmiechu pomimo braku wielu zębów, mosty zacementowane na stałe (brak konieczności zdejmowania na noc).
Wady: odbudowa mocno zniszczonych zębów niesie ze sobą podwyższone ryzyko powikłań, ograniczenia estetyczne wynikające z zastosowania podbudowy metalowej.

Stan przed:

 • zniszczenie zęby,
 • na zębach widoczne stare wypełnienia kompozytowe,
 • braki niektórych zębów, brak siekacza centralnego
 • przesunięcie linii pośrodkowej

Wykonaliśmy:

 • planowanie leczenia przy pomocy wax-up,
 • korony ceramiczne na zniszczonych zębach
 • implanty i korony ceramiczne na implantach.

Zalety: możliwość kontrolowania wyglądu zębów, trwałość pracy, uzupełnienie braków zębowych implantami
Wady: niezbędny doskonały technik dentystyczny

Stan przed:

 • różne barwy poszczególnych zębów,
 • przerwy między zębami,
 • braki niektórych zębów,
 • zasinienie dziąseł przy brzegach koron.

Wykonaliśmy:

 • analizę kształtu zębów na modelach i zdjęciach,
 • symulację przebudowy uśmiechu (wax-up i mock-up),
 • mosty pełnoceramiczne w odcinkach bocznych,
 • implant i koronę na implancie w miejsu braku zęba,
 • licówki ceramiczne.

Zalety: trwały efekt, duże możliwości wyboru koloru i kształtu nowych zębów zgodnie z oczekiwaniami pacjenta, małoinwazyjne opracowanie zębów w przpadku licówek i mostów na cyrkonie.
Wady: konieczność szlifowania zębów, koszty.