Implanty – rozwiązania, przykłady

Zaopatrzenie protetyczne wykonane na wszczepach może mieć postać:

1. Pojedynczej korony przykręcanej lub cementowanej

cel: uzupełnienie braku pojedyńczego zęba w dowolnym miejscu pod warunkem istnienia odpowiedniej ilości kości.

rozwiązania:

  • implant + łącznik tytanowy + korona metal/ceramika
  • implant + łącznik cyrkonowy + korana pełnoceramiczna (cyrkon/ceramika)

całkowite koszty  odbudowy jednego zęba:

zależnie od typu implantu, łącznika i korony od 3600 do 6900 zł

2. Mostu przykręcanego lub cementowanego  

3.Protezy  typu “overdenture ” mocowanej na kładce, zatrzaskach kulowych lub magnetycznych lub na miniimplantach.

cel: stabilizacja ruchomych protez w przypadku bezzębia w szczęce i żuchwie lub gdy w miejscu brakujących zębów nastąpił duży ubytek kości a nie można jej odbudować przy pomocy zabiegów regeneracji kości.
Protezy “overdenture” to protezy ruchome, czyli takie, które pacjent może i powinien samodzielnie zdejmować codziennie do oczyszczania. Protezy te po założeniu do ust utrzymują się na dziąsłach doskonale przy pomocy specjalnych zatrzasków lub magnesów. Implanty wprowadzone do kości zapobiegają ponadto szybkiemu jej zanikowi pod wpływem gryzienia. 

niektóre możliwe rozwiązania:

2 implanty + 2 łączniki “kulowe” lub “locator” + proteza “na zatrzaskach”

2 implanty + 2 łączniki połączone belką + proteza na zatrzaskach na belce

4 implanty + 4 łączniki “kulowe” lub “locator” + proteza “na zatrzaskach”

4 do 6 implantów + 4 łączniki połączone belką + proteza na zatrzaskach na belce

koszty:

zależnie od typu i ilości wprowadzonych implantów: od 5500 zł

4. Miniimplanty – szczególny typ bardzo wąskich implantów (o środnicy 1,8- 2,8 mm) stosowany do poprawy utrzymania protez całkowitych

cel: stosowane w przypadkach, kiedy kość uległa już tak dużemy zanikowi, że niemożliwe jest wprowadzenie klasycznych implantów. Ze względu na fakt, iż  zabieg wprowadzenia miniimplantów jest wyjątkowo delikatnym zabiegiem (małoinwazyjnym – często nie wymagającym nawet nacinania dziąseł) zalecane również u osób, u których są przeciwwskazania do bardziej rozległych zabiegów. Implanty te wszczepiamy u osób starszych, nie posiadających już zębów lub mających zęby nadające się do usunięcia… Nie polecane dla osób młodych!

zalety: znaczna poprawa utrzymania protez, niskie koszty.
wady: nieco większe ryzyko niewgojenia się implantu lub przedwczesnej jego utraty, protezy utrzymane są słabiej niż przy zastosowaniu klasycznych implantów.

rozwiązanie:

4 miniimplanty +  proteza “na zatrzaskach”

koszty: 4000 zł + ew. koszt nowej protezy, jeśli starej nie można wykorzystać.

1. Pojedynczej korony przykręcanej lub cementowanej

rozwiązania:

  • implant + łącznik tytanowy + korona metal/ceramika
  • implant + łącznik cyrkonowy + korana pełnoceramiczna (cyrkon/ceramika)
  • całkowite koszty  odbudowy jednego zęba zależne od wyboru implantu, rodzaju łącznika i stanu kości od typu implantu, łącznika i korony od 2700 do 6500 zł