Implanty – rozwiązania, przykłady

Zaopatrzenie protetyczne wykonane na wszczepach może mieć postać:

1. Pojedynczej korony przykręcanej lub cementowanej

cel: uzupełnienie braku pojedyńczego zęba w dowolnym miejscu pod warunkem istnienia odpowiedniej ilości kości.

rozwiązania:

 • implant + łącznik tytanowy + korona metal/ceramika
 • implant + łącznik cyrkonowy + korana pełnoceramiczna (cyrkon/ceramika)

całkowite koszty  odbudowy jednego zęba:

zależnie od typu implantu, łącznika i korony od 3600 do 6900 zł

2. Mostu przykręcanego lub cementowanego  

3.Protezy  typu “overdenture ” mocowanej na kładce, zatrzaskach kulowych lub magnetycznych lub na miniimplantach.

cel: stabilizacja ruchomych protez w przypadku bezzębia w szczęce i żuchwie lub gdy w miejscu brakujących zębów nastąpił duży ubytek kości a nie można jej odbudować przy pomocy zabiegów regeneracji kości.
Protezy “overdenture” to protezy ruchome, czyli takie, które pacjent może i powinien samodzielnie zdejmować codziennie do oczyszczania. Protezy te po założeniu do ust utrzymują się na dziąsłach doskonale przy pomocy specjalnych zatrzasków lub magnesów. Implanty wprowadzone do kości zapobiegają ponadto szybkiemu jej zanikowi pod wpływem gryzienia. 

niektóre możliwe rozwiązania:

2 implanty + 2 łączniki “kulowe” lub “locator” + proteza “na zatrzaskach”

2 implanty + 2 łączniki połączone belką + proteza na zatrzaskach na belce

4 implanty + 4 łączniki “kulowe” lub “locator” + proteza “na zatrzaskach”

4 do 6 implantów + 4 łączniki połączone belką + proteza na zatrzaskach na belce

koszty:

zależnie od typu i ilości wprowadzonych implantów: od 5500 zł

4. Miniimplanty – szczególny typ bardzo wąskich implantów (o środnicy 1,8- 2,8 mm) stosowany do poprawy utrzymania protez całkowitych

cel: stosowane w przypadkach, kiedy kość uległa już tak dużemy zanikowi, że niemożliwe jest wprowadzenie klasycznych implantów. Ze względu na fakt, iż  zabieg wprowadzenia miniimplantów jest wyjątkowo delikatnym zabiegiem (małoinwazyjnym – często nie wymagającym nawet nacinania dziąseł) zalecane również u osób, u których są przeciwwskazania do bardziej rozległych zabiegów. Implanty te wszczepiamy u osób starszych, nie posiadających już zębów lub mających zęby nadające się do usunięcia… Nie polecane dla osób młodych!

zalety: znaczna poprawa utrzymania protez, niskie koszty.
wady: nieco większe ryzyko niewgojenia się implantu lub przedwczesnej jego utraty, protezy utrzymane są słabiej niż przy zastosowaniu klasycznych implantów.

rozwiązanie:

4 miniimplanty +  proteza “na zatrzaskach”

koszty: 4000 zł + ew. koszt nowej protezy, jeśli starej nie można wykorzystać.

1. Pojedynczej korony przykręcanej lub cementowanej

rozwiązania:

 • implant + łącznik tytanowy + korona metal/ceramika
 • implant + łącznik cyrkonowy + korana pełnoceramiczna (cyrkon/ceramika)
 • całkowite koszty  odbudowy jednego zęba zależne od wyboru implantu, rodzaju łącznika i stanu kości od typu implantu, łącznika i korony od 2700 do 6500 zł

Stan przed:

 • stłoczenia i rotacje zębów owocujące nieestetycznym uśmiechem

Wykonaliśmy:

 • analizę kształtu zębów na modelach i zdjęciach
 • symulację przebudowy uśmiechu na zdjęciach i modelu (wax-up) i w ustach pacjenta (mock-up)
 • licówki pełnoceramiczne e.Max

Stan przed:

 • przebarwiania zębów,
 • odsłonięcie szyjek zębów (recesje),
 • brak pojedyńczych zębów po bokach,
 • implant w miejscu utraconego zęba 21 z koroną o niewłaściwym kolorze i kształcie.

Wykonaliśmy:

 • analizę kształtu zębów na modelach i zdjęciach
 • symulację przebudowy uśmiechu na zdjęciach i modelu (wax-up) i w ustach pacjentki (mock-up),
 • mosty pełnoceramiczne w odcinkach bocznych (porcelana na cyrkonie)
 • nową koronę na implancie 21
 • licówki ceramiczne na pozostałych zębach

Zalety: trwały efekt, duże możliwości wyboru koloru i kształtu nowych zębów zgodnie z oczekiwaniami pacjenta, małoinwazyjne opracowanie zębów w przpadku licówek i mostów na cyrkonie.
Wady: konieczność szlifowania zębów; koszt.

Stan przed:

 • rozsunięcie się zębów w wyniku “paradontozy” i nieprawidłowego zgryzu,
 • brak pojędyńczych zębów,
 • zęby rozchwiane.

Wykonaliśmy:

 • mosty (porcelana na metalu)

Zalety: trwały efekt, duże możliwości wyboru koloru i kształtu zębów, możliwość poprawy zgryzu i efekt szynowania (stabilizacji) zębów.
Wady: konieczność szlifowania zębów, ograniczenia estetyczne wynikające z zastosowania podbudowy metalowej.

Stan przed:

 • wada zgryzu,
 • odłamanie fragmentu siekaczy,
 • uśmiech dziąsłowy.

Wykonaliśmy:

 • korektę kształtu dziąseł (gingiwoosteoplastyka),
 • odbudowę siekaczy przy pomocy kompozytów,
 • licówki kompozytowe na przedtrzonowcach

Zalety: możliwość redukcji uśmiechu dziąsłowego, poprawa estetyki.
Wady: kompozyty po pewnym czasie przebarwiają się – wymagają odświeżenia lub wymiany, zabieg korekty kształtu dziąseł wymaga nacinania dziąseł oraz czasu na ich gojenie.

Stan przed:

 • nieprawidłowy zgryz,
 • przebarwienia i znaczne zniszczenie zębów,
 • brak wielu zębów.

Wykonaliśmy:

 • odbudowę lub wzmocnienie koron zębów przy pomocy wkładów koronowo-korzeniowych,
 • mosty (porcelana na metalu).

Zalety: możliwość estetycznej odbudowy pełnego uśmiechu pomimo braku wielu zębów, mosty zacementowane na stałe (brak konieczności zdejmowania na noc).
Wady: odbudowa mocno zniszczonych zębów niesie ze sobą podwyższone ryzyko powikłań, ograniczenia estetyczne wynikające z zastosowania podbudowy metalowej.

Stan przed:

 • zniszczenie zęby,
 • na zębach widoczne stare wypełnienia kompozytowe,
 • braki niektórych zębów, brak siekacza centralnego
 • przesunięcie linii pośrodkowej

Wykonaliśmy:

 • planowanie leczenia przy pomocy wax-up,
 • korony ceramiczne na zniszczonych zębach
 • implanty i korony ceramiczne na implantach.

Zalety: możliwość kontrolowania wyglądu zębów, trwałość pracy, uzupełnienie braków zębowych implantami
Wady: niezbędny doskonały technik dentystyczny

Stan przed:

 • różne barwy poszczególnych zębów,
 • przerwy między zębami,
 • braki niektórych zębów,
 • zasinienie dziąseł przy brzegach koron.

Wykonaliśmy:

 • analizę kształtu zębów na modelach i zdjęciach,
 • symulację przebudowy uśmiechu (wax-up i mock-up),
 • mosty pełnoceramiczne w odcinkach bocznych,
 • implant i koronę na implancie w miejsu braku zęba,
 • licówki ceramiczne.

Zalety: trwały efekt, duże możliwości wyboru koloru i kształtu nowych zębów zgodnie z oczekiwaniami pacjenta, małoinwazyjne opracowanie zębów w przpadku licówek i mostów na cyrkonie.
Wady: konieczność szlifowania zębów, koszty.