Holistyczne leczenie dysfunkcji narządu żucia: Rehabilitacja, Osteopatia, Psychologia, Psychobiologia

 

 

Wielu z naszych Pacjentów od dłuższego czasu poszukuje rozwiązania swoich problemów: bólów głowy, nadwrażliwości, drętwień, osłabienia w narządzie żucia, problemów z żuciem i wielu innych… Z różnych powodów sądzą, że problemy te wiążą się z uzębieniem lub narządem żucia i szukają pomocy stomatologa. W wielu przypadkach z powodu bólu i dojmującego dyskomfortu pacjenci Ci mieli już przeprowadzone rozległe leczenie stomatologiczne lub usunięte zęby – niestety nie przyniosło to ulgi.

Niekiedy dolegliwości te mają rzeczywiście swoje podłoże w tzw zgryzie urazowym i bruksizmie lub niezaadaptowanych uzupełnieniach protetycznych.

Holistyczne leczenie dysfunkcji narządu żucia w Dencie:

 1. Diagnoza:
  • tzw. specyficzna tkankowo diagnoza stanu narządu żucia  – oznacza to wskazanie struktur w narządzie żucia, które mogą być źródłem dolegliwości pacjenta. Mogą to być: struktury stawu skroniowo-żuchwowego, poszczególne mięśnie i powięzi narządu żucia, nerwy, sytuacja zgryzowa i gnatologiczna.
  • Ustalenie ogólnego stanu Pacjenta: lokalizacja dolegliwości w ciele (dolegliwości w układzie ruchu i narządach wewnętrznych), ogólny stan zdrowia, problemy metaboliczne, urazy, obciążenie stresem, przeżycia w czasie powiązanym z pojawieniem się dolegliwości, wrażliwość, czynniki rodzinne i inne.
  • Ustalenie obrazu dysfunkcji i zakresu niezbędnych działań: tylko działania stomatologiczne lub leczenie kompleksowe z przekierowaniem do odpowiednich specjalistów.
 2. Plan działań – możliwe scenariusze, zależnie od diagnozy i gotowości pacjenta do aktywnego udziału w procesie leczenia:
  • doraźne leczenie stomatologiczne – terapia manualna i wprowadzenie ćwiczeń, wykonanie odpowiedniej szyny zgryzowej, ew rehabilitacja. Celem jest redukcja bólu i zabezpieczenie zębów by dalej się nie niszczyły.
  • leczenie holistyczne – działania zmierzające do redukcji lub eliminacji pierwotnych przyczyn dysfunkcji wymagające aktywnego udziału pacjenta i często pomocy odpowiednich specjalistów.
  • minimalnie inwazyjne leczenie stomatologczne – wyeliminawanie głównych niestabilności w zgryzie poprzez selektywne szlifowanie lub selektywną odbudowę niektórych zebów. W tym przypadku konieczna jest podstawowa diagnostyka gnatologiczna: wykonanie modeli diagnostycznych i i instrumentalna analiza okluzji w artykulatorze.
  • kompleksowe leczenie stomatologiczne – prowadzi do  do przywrócenia prawidłowych warunków zgryzowych w jamie ustnej pacjenta, eliminację zgryzu urazowego. Może składać się z następujących etapów: 1.ustalenie zgryzu terapeutycznego, 2.leczenie ortodontyczne, 3. leczenie implantologiczne i protetyczne.W tym przypadku konieczna jest pełna diagnostyka gnatologiczna: analiza rtg bocznego czaszki, tomografii komputerowej, wykonanie modeli diagnostycznych i instrumentalna analiza okluzji oraz aksjografia co pozwoli na postawienie profesjonalnej diagnozy i ustalenie oczekiwanych rezultatów leczenia.
 3. Leczenie podtrzymujące:
  • wizyty kontrolne, korekty
  • wykonanie profilaktycznej szyny zgryzowej ochronnej

W rzeczywistości jednak wiele z tych problemów, które koncentrują się w narządzie żucia ma swoje tło w zaburzeniu równowagi całego organizmu lub pozornie odległego, niezwiązanego z objawami narządu lub części ciała… oprócz przyczyn stomatologicznych mogą to być ogólnoustrojowe lub lokalne przyczyny mechaniczne, metaboliczne, somatyczne jak i psychologiczne.

Problemy te mają swoje podłoże w: urazach (często odległych w czasie i zapomnianych; mogą one mieć charakter jednorazowy, lub mogą to być liczne powtarzające się drobne urazy), szkodliwych nawykach, zaburzonej postawie ciała, stresie (często wypieranym, nieuświadomionym), zbyt obciążającej diecie, przebytych infekcjach i wielu innych sytuacjach …

Często jedynie holistyczne podejście do tych problemów pozwala znaleźć i wyeliminować ich przyczynę i dopiero wtedy ból i dyskomfort może zostać wyeliminowany. Dopiero wtedy możemy też bezpiecznie przystąpić do leczenia stomatologicznego.

Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na działanie bardziej kompleksowe aniżeli tylko doraźna pomoc stomatologiczna. By wyeliminować przyczyny dysfunkcji często pacjent potrzebuje wiedzy i wsparcia z różnych dziedzin.

Gabinet Denta współpracuje z rehabilitantami, osteopatami, psychologami czy specjalistami z zakresu psychobiologii mogącymi pomóc naszym pacjentom w całkowitym rozwiązaniu problemu lub zmniejszeniu obciążenia, z którym się do nas zgłaszają. Celem jest przywrócenie w organizmie harmonii, tak by leczenie stomatologiczne (jeśli jest koniecznie) mogło być  przewidywalne, skuteczne i trwałe.

W wielu przypadkach bardzo pomocne jest zastosowanie rehabilitacji, osteopatii, poradnictwa dietetycznego, oraz elementów psychoterapii czy psychobiologii.

Szczególnie trudne są przypadki, w których ból towarzyszy Pacjentowi przed długi czas (powyżej 6 miesięcy).

Specjaliści, którzy wspierają naszych pacjentów w drodze do zdrowia:

 

Denta pomoże skoordynować wszystkie te działania. Nasi lekarze wykonają kompleksową diagnostykę i ustalą kompleksowy plan leczenia.

Wybrane techniki stosowane w Denta przy leczeniu dysfunkcji narzadu żucia

 • stosowanie różnego typu aparatów nagryzowych (tzw szyny: stabilizujące, relaksacyjne, repozycyjne, NTI …)
 • terapia manualna i rehabilitacja układu ruchowego narządu żucia
 • modyfikacja szkodliwych nawyków i parafunkcji – ćwiczenia mentalne i ruchowe
 • selektywna korekta okluzji poprzez szlifowanie lub odbudowę
 • stabilizacja zgryzu poprzez rehabilitację protetyczną i implantoprotetyczną (korony, mosty, implanty)
 • leczenie ortodontyczne – w tym ortodontyczna stabilizacja okluzji
 • chirurgia ortognatyczna