Leczenie kompleksowe dysfunkcji

Mechanizm powstawania i utrwalania dysfunkcji narządu żucia miewa wiele przyczyn. Wśród nich są zarówno czysto fizjologiczne jak i psychologiczne (np. długotrwały stres). Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na działanie bardziej kompleksowe aniżeli tylko doraźna pomoc stomatologiczna. By wyeliminować przyczynę dysfunkcji nieraz potrzeba współpracy wielu specjalistów różnych dziedzin. Dlatego gabinet Denta stale współpracuje z rehabilitantami, psychologami i wszystkimi specjalistami, mogącymi pomóc naszym pacjentom w całkowitym rozwiązaniu problemu.
Możliwości diagnostyki i lecznia stomatologicznego dysfunkcji w Denta s.c.:

 • badanie manualne (m.in. wg A. Bumanna)
 • wewnątrzustna analiza okluzji
 • analiza modeli
 • instrumentalna analiza okluzji przy pomocy artykulatora po rejestracji łukiem twarzowym
 • analiza rtg panoramicznego i cefalometrycznego
 • wax-up diagnostyczny z wyznaczeniem prawidłowych kontaktów między zębami (płaszczyzny okluzyjnej, wysokości zwarcia, typu okluzji)
 • stosowanie różnego typu aparatów nagryzowych (tzw szyny: stabilizujące, relaksacyjne, repozycyjne, NTI …)
 • terapia manualna układu ruchowego narządu żucia
 • modyfikacja szkodliwych nawyków i parafunkcji
 • selektywna korekta okluzji
 • stabilizacja zgryzu poprzez rehabilitację protetyczną (korony, mosty, implanty)
 • ortodontyczna stabilizacja okluzji

Kompleksowe leczenie  dysfunkcji

Leczenie kompleksowe polega na przeprowadzaniu leczenia i diagnostyki wyżej wymienionymi metodami oraz zastosowaniu dodatkowych elementów:

W niektórych przypadkach sukces w leczeniu dysfunkcji narządu żucia można odnieść tylko stosując wszystkie elementy leczenia kompleksowego.