Zespół

lek. stom. Michał Karolewski
specjalista protetyk, implantolog
poniedziałek: 14:00 – 20:00
wtorek, czwartek, piątek: 8.30 – 14.00
Moją pasją jest implantologia, stomatologia estetyczna oraz gnatologia: leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych, postępowanie w bruksizmie i leczenie jego powikłań oraz zagadnienia okluzji. Jestem konsultantem medycznym dystrybutora implantów Straumann w Polsce oraz dyrektorem ITI Study Club Wroclaw. W ciągu ostatnich lat uczestniczyłem w kilkudziesięciu kursach, warsztatach praktycznych i konferencjach zarówno jako słuchacz, jak i wykładowca.
Aktywności i ostatnie szkolenia:

 • Dyrektor International Team for Implantology Study Club Wroclaw
 • Konsultant medyczny Schmidt-Dental w zakresie implantów Straumann
 • Konferencja “Bruxismus” Kolonia, Niemcy
 • Autorstwo multimedialnego kursu: Dysfunkcje Układu Ruchowego Narządu Żucia, Wydawnictwo Forum
 • Wykład “Optymalizacja leczenia implantoprotetycznego” wygłoszony podczas Wrocławskich Dni Implantologicznych
 • Mistrzowski Kurs Procedur regeneracji kości i zabiegów podnoszenia dna zatoki szczękowej – Master Course in GBR and Sinus Grafting Procedures – 01.2012 – School of Dental Medicine Bern
 • The course of advavced academy of gnatology and implant prosthetics: Lateral cefalometrics, Waxup, Splint Therapy; Warszawa, St. Lambrecht, Austria
 • Udział w Summer School Międzynarodowego Stowarzyszenia Zaawansowanej Stomatologii Interdyscyplinarnej  IAAID 2013, 2014 Wiedeń
 • Udział w Master Course in Implant Esthetic Dentistry , Uniwersytet w Bernie, Szwajcaria – 09.2013
dr n. med. lek. stom. Ewa Karolewska
specjalista periodontolog
środa, czwartek, piątek 8:30 – 14:30
 • profilaktyka i zaawansowane leczenie periodontologiczne
 • leczenie chorób błon śluzowych jamy ustnej
 • chirurgia regeneracyjna i resekcyjna dziąseł i przyzębia
 • uczestniczka wielu szkoleń i kursów, autor licznych publikacji naukowych w piśmiennictwie krajowy i zagranicznym

ostatnie szkolenia:

 • The 10th Inernational Symposium on Periodontics and Restorative Dentistry, Boston, USA
 • Światowe Sympozjum International Team for Implantology, Genewa
 • curriculum periodontologiczne prof. Giovanni Zucchelli’ego

lek. stom. Michał Stankiewicz
specjalista chirurgii stomatologicznej, implantolog

poniedziałek, wtorek, piątek: 8:30 – 14:00
czwartek 14:30 – 20:30
 • specjalizuje się w chirurgii stomatologicznej
 • stomatologia ogólna, protetyka, endodoncja
 • profesjonalista i gabinetowy żartowniś…

lek stom. Michał Biały
specjalizuje się w protetyce stomatologicznej
asystent Katedry Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

poniedziałek, wtorek, środa: 15.00 – 20:30
 • stomatologia ogólna z endodoncją
 • protetyka i stomatologia estetyczna

lek. stom. Urszula Król

specjalizuje się w endodoncji mikroskopowej

środa 8.30-16:30
 • stomatologia ogólna
 • zaawansowana endodoncja pod mikroskopem

lek. stom. Sylwia Dopierała

poniedziałek: 8:30 – 14:00
wtorek, czwartek, piątek : 14:30 – 20:30
 • stomatologia ogólna z endodoncją,
 • protetyka,

lek. stom. Magdalena Chwoińska-Drożdżal

poniedziałek, czwartek: 15:00 – 20:00
 • stomatologia ogólna, endodoncja pod mikroskopem
 • stomatologia estetyczna
 • protetyka stomatologiczna, implantoprotetyka
 • stomatologia dziecięca

lek. stom. Kinga Chodór
absolwentka Vienna Interdiscyplinary School of  Dentistry

poniedziałek, czwartek: 8:30 – 14:00
wtorek, środa, piątek: 14:30 – 20:00
 • diagnostyka i leczenie dysfunkcji narządu żucia
 • stomatologia ogólna z endodoncją
 • protetyka i stomatologia estetyczna

dr n. med. lek. stom. Ewa Kalecińska
osteopata, specjalista protetyki stomatologicznej, specjalista z zakresu dysfunkcji narządu żucia

środa: 8:30 – 15:00
 • diagnostyka i leczenie dysfunkcji narządu żucia
 • holistyczne leczenie problemów psychosomatycznych

 

Asystentki i higienistki stomatologiczne
nieoceniona pomoc we wszelkich zabiegach, zawsze gotowe by podtrzymać naszych pacjentów na duchu a nas w dobrym nastroju. To dzięki nim mażemy tak dużo, tak precyzyjnie i tak szybko!


Katarzyna Amin

higienistka, asystentka

Marzena Pęczydło

asystentka

Marzena Awdziej

higienistka, asystentka

Iwona Kochel

higienistka, asystentka

Joanna Sarnecka

higienistka

Olha Wielowieyska

recepcja

Recepcja

Natalia Chwaścik

recepcja, asystentka

Olha Wielowieyska

recepcja