(Polski) Zespół

Doctors:

  • Michal Karolewski – prosthodontist, implantologist, TMD specialist
  • Ewa Karolewska – PhD, periodontist
  • Michael Stankiewicz – endodontist, surgeon, general dentist
  • Michael Bialy – general dentist, endodontist
  • Magdalena Chwoińska-Drożdżal – general dentist, endodontist

Assistents:

  • Katarzyna Amin – hygienist