Wykład dr. Michała Karolewskiego

“Optymalizacja leczenia implantoprotetycznego” to tytuł wykładu wygłoszonego przez dr. Michała Karolewskiego podczas II Wrocławskich Dni Implantologicznych.