ISO 9001:2009 w Dencie

Teraz Denta jest zarządzana zgodnie z normą ISO 9001:2009 w zakresie usług stomatologicznych, implantologii, protetyki stomatologicznej, periodontologii i rentgenodiagnostyki stomatologicznej!